Poznaj bliżej naszą Fundację

Nasza wizja

Świat cyfrowy profesjonalnie wspierający projekty społeczne i rozwój biznesu

Nasze wartości

Poszanowanie działań
i projektów na rzecz pożytku publicznego

Nasza misja

Wspieranie technicznie
i informatycznie NGO oraz małego i średniego biznesu

Nasze hasło

Tworzymy z przyjemnością - wszystkie ręce na klawiaturę i myszkę!

Poznaj bliżej nas oraz nasze założenia statutowe

Celem fundacji jest prowadzenie działalności w sferze zadań publicznych w zakresie m.in.

działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy;

działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.

FUNDACJA TECHYA

Nasz zespół

Artur Olejarczyk – Prezes Zarządu
Alan Grinde – Koordynator projektów
Piotr Kiełb – współpracownik
Paweł Mazański – współpracownik